โอกาสของธุรกิจร้านอาหารไทยในอิตาลี

ประเทศอิตาลีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กิจการร้านอาหารไทยยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก เนื่องจากร้านอาหารไทยยังมีจำนวนน้อยอยู่เมื่อเทียบกับร้านอาหารเอเชียของชาติอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในอิตาลีเป็นไปอย่างราบรื่นและแข่งขันได้กับร้านอาหารจากชาติอื่น ๆ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าไปลงทุนตั้งร้านอาหารไทยในอิตาลีจึงควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารในอิตาลีอย่างละเอียดก่อน ซึ่งข้อมูลที่ควรทราบในการทำธุรกิจร้านอาหารไทยในอิตาลี จะประกอบไปด้วย
1.ต้นทุนการประกอบการ ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะค่าสถานที่ เพราะอิตาลีมีโบราณสถานมากทำให้อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการร้านอาหารได้จำกัด
2.คู่แข่ง ที่เป็นคู่แข่งสำคัญของร้านอาหารไทย จะเป็นจำพวกร้านอาหารจีนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาถูก นอกจากนี้ผู้ประกอบการชาวจีนยังมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจร้านอาหารมานานกว่า นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารญี่ปุ่นและ อิตาเลียนที่เป็นคู่แข่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
3.แหล่งวัตถุดิบ จำพวกเครื่องปรุงอาหารส่วนใหญ่นำเข้ามาจากฝรั่งเศส
4.ระเบียบการตั้งร้านอาหารในอิตาลี ในส่วนนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องผ่านการฝึกอบรมการบริหารภัตตาคารจากหน่วยงานของอิตาลีมาก่อน และต้องได้รับใบอนุญาตจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในส่วนของอาคารก็ต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารและผ่านการรับรองจากหน่อยงานด้านสุขอนามัยอีกด้วย รวมทั้งพ่อครัวแม่ครัวและพนักงานบริการก็ต้องมีใบอนุญาตทำงานในร้านอาหารอีกด้วย ฉะนั้นหากผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจร้านอาหารในอิตาลีต้องการความสะดวกในการเปิดร้านอาหาร คือ ควรจะซื้อกิจการต่อจากผู้ประกอบการเดิม เพราะสามารถช่วยลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องยุ่งยากอีกด้วย

ดังนั้นหากจะทำธุรกิจร้านอาหารในอิตาลี ควรจะต้องทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก่อนเพื่อจะได้ลงทุนกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะหากขากความรู้เหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเปิดกิจการร้านอาหารในประเทศอิตาลีได้ เนื่องจากประเทศอิตาลีมีข้อจำกัดเยอะ ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรจะศึกษาถึงชีวิตความเป็นอยู่ ของพลเมืองอิตาลีเพิ่มเติมด้วยเพราะจะได้ลงทุนทำธุรกิจที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสามารถทำให้ธุรกิจนั้นยั่งยืนไปได้

Tags:

Comments are closed.